[email protected] +994997971227

Excel dərsləri: Exceldə qısa yollar(shortcut)

Əsas səhifə >Data bloqu >Excel dərsləri: Exceldə qısa yollar(shortcut)

Excel dərsləri: Exceldə qısa yollar(shortcut)

Müəssisə və təşkilatlarda işlədilən proqramlardan biri də Exceldir. Exceldə daha çevik və sürətli olmaq xüsusilə vacibdir. Aşağıda exceldə istifadə edə biləcəyiniz qısa yollar təqdim olunmuşdur.

 • Ctrl + A – sətir və sütunların hamısını seçir
 • Ctrl + C – Kopya etmək
 • Ctrl + K – Hyperlink - link əlavə etmək
 • Ctrl + X – Kəsmək (Cut)
 • Ctrl + V – Yapışdırmaq (Paste)
 • Ctrl + F – Tapmaq (Find)
 • Ctrl + H – Əvəz etmək, dəyişdirmək (Replace)
 • Ctrl + B – Qalınlaşdırmaq (Bold)
 • Ctrl + P – Print dialoq boksunu göstərir
 • Ctrl + T – "Create Table” dialoq boksunu açır
 • Ctrl + W – excel pəncərəsini bağlayır
 • Ctrl + Z – yerinə yetirilən əməllərin geri qaytarılması
 • Ctrl + G – Go to dialoq boksunu açır
 • CTRL + N – yeni excel pəncərəsi açır
 • Ctrl + İ – İtalik kursiv , məsələn Data SoCool → Data SoCool
 • Ctrl + U – Altdan xətt çəkmək, məsələn Analitika → Analitika
 • Ctrl + O – Fayl axtarmaq və ya açmaq üçün open dialoq boksunu göstərir
 • Ctrl + S – Yadda saxlamaq (Save)
 • Ctrl + 9 – Seçilmiş sətri gizlədir
 • Ctrl + 0 – Seçilmiş sütunu gizlədir
 • Alt + Shift + F1 – exceldə yeni vərəq (sheet) açır
 • Shift + F2 - Xanaya şərh əlavə etmək və ya şərhə düzəliş etmək
 • Ctrl + F2 – "Print preview" pəncərəsini göstərir
 • Shift + F3 – "İnsert Function" dialoq boksunu göstərir ( worddə isə sözün hərflərinin böyüdülüb, kiçildilməsi. Məsələn, aa→ AA→Aa )

 

      

 

 • Ctrl + F4 – seçilmiş excel pəncərəsini bağlayır
 • Ctrl + F5 – seçilmiş excel pəncərəsinin ölçülərini azaldır
 • Ctrl + F9 – seçilmiş excel pəncərəsinin ölçülərini kiçildir
 • Shift + F6 – Panellərin qısa yollarını göstərir
 • Ctrl + F6 – Panellərin qısa yollarını gizlədir
 • Windows + D – Bütün pəncərələri açır və bağlayır
 • Ctrl + Shift + End – Bütün qeyd olunanları seçir
 • Alt + F8 – makro dialoq boksunu açır

 

 

 • Shift + F12 - Faylın saxlanılması (Save as)
 • Shift + Ctrl + F - font açılan siyahısını aktivləşdirir
 • Shift + Spacebar – Bütün bir sətiri seçir
 • Ctrl + Spacebar – bütün bir sütunu seçir
 • Ctrl + Shift +Sapacebar – bütöv worksheet-i seçir
 • Ctrl + Shift + : – Cari vaxtı seçilən xanaya daxil edir
 • Ctrl + F11 – VBE sheet açır
 • → - 1 simvol sağa keçir
 • ← - 1 simvol sola keçir
 • ↑ - 1 sətr yuxarı keçir                
 • ↓ - 1 sətr aşağı keçir    
 • Shift + → - 1 simvol sağa seçir
 • Shift + ← - 1 simvol sola seçir
 • Shift + ↑ - 1 sətr yuxarı seçir
 • Shift + ↓ - 1 sətr aşağı seçir
 • Ctrl + → - 1ci sütuna keçir (worddə 1 söz sağa keçir)
 • Ctrl + ← - ən sonuncu sütuna keçir (worddə 1 söz sola keçir)
 • Ctrl + ↑ - 1ci sətirə keçir (worddə 1 abzas yuxarı keçir)
 • Ctrl + ↓ - ən sonuncu sətirə keçir - 1048576 (worddə 1 abzas aşağı keçir)
 • Shift + Ctrl + → - Seçilmiş xanadan sağa seçir (worddə 1 simvol sağa seçir)
 • Shift + Ctrl + ← - Seçilmiş xanadan sola seçir (worddə 1 simvol sola seçir)
 • Shift + Ctrl + ↑ - Seçilmiş xanadan yuxarını seçir (worddə 1 abzas yuxarı seçir)
 • Shift + Ctrl + ↓ - Seçilmiş xanadan aşağını seçir (worddə 1 abzas aşağı seçir)
 • Ctrl +Pgup – Tab vərəqlər arası soldan sağa keçid ( worddə 1 səhifə yuxarı keçir)
 • Ctrl + Pgdn – Tab vərəqlər arası sağdan sola keçid ( worddə 1 səhifə aşağı keçir)
 • Shift + Pgup –  1 ekran yuxarı seçir
 • Shift + Pgdn – 1 ekran aşağı seçir
 • Home sətrin əvvəlinə keçir
 • End sətrin sonuna keçir
 • Ctrl + Home – sənədin əvvəlinə keçir
 • Ctrl + End – sənədin sonuna keçir
 • Alt düyməsi panel başlıqlarını nişanlayın

 

Fatimə Daşdəmirova

Junior Data Analyst